KHAI GIẢNG

Khai giảng thường xuyên các khóa học. Thời gian khai giảng và thời lượng đào tạo có thể thay đổi do một số lí do khách quan, học viên sẽ được Phòng Đào tạo thông báo cụ thể nếu có bất kì thay đổi nào.

Hồ sơ nhập học

  • Học viên học lớp CHĂM SÓC DA CƠ BẢN nhập học mang theo:
  • + 02 bản CMND photo (không cần công chứng)
    + 02 hình 3×4 (mặt sau hình ghi rõ Họ & Tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

  • Lưu ý: Học viên có thể nộp sau khi đăng ký nhập học.

Thời gian hoạt động

  • Ca sáng: 7h30 – 11h30
  • Ca chiều: 13h30 – 17h30

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO THẨM MỸ

KẾT QUẢ HỌC TẬP